เปิดบริษัทร่วมทุน
กลับ29 ตุลาคม 2550

บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน) ร่วมทุนกับบริษัท พรอพเพอร์ตี้ แคร์ เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด จัดตั้งบริษัท ฟู๊ดเฮาส์ เคเทอริ่ง เซอร์วิส จำกัด เพื่อขยายการประกอบธุรกิจด้านการให้บริการอาหารและเบเกอรี่ครบวงจร ในโรงเรียน โรงงาน โรงพยาบาล และสถานประกอบการต่าง ๆ เมื่อเดือนตุลาคม 2550

IR Contact

kessuda@snpfood.com 02-785-4000

Email Alerts

Subscribe