รางวัลผู้ประกอบการดีเด่น
กลับ29 พฤศจิกายน 2550

คุณ วิทูร ศิลาอ่อน รองผู้จัดการใหญ่สายพัฒนาธุรกิจและการตลาดร้านอาหาร บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน) รับรางวัลผู้ประกอบการดีเด่น ประเภทการผลิตที่ดีตามระบบ GMP และ HACCP ประจำปี 2549 จาก ศาสตราจารย์ ดร.ธีระ สูตะบุตร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในงานการประชุมวิชาการ กรมวิชาการ เกษตร ประจำปี 2550 ณ ห้องคอนเวนชั่น โรงแรมรามาการ์เด้นส์ เมื่อเร็วๆ นี้

IR Contact

kessuda@snpfood.com 02-785-4000

Email Alerts

Subscribe