รางวัล Boss of the year 2008 (นายจ้างดีเด่นประจำปี2551)
กลับ29 พฤษภาคม 2551

คุณภัทรา ศิลาอ่อน ประธานกรรมการ บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน) รับรางวัล Boss of the year 2008(นายจ้างดีเด่นประจำปี2551)จากสมาคมเลขานุการสตรีและนักบริหารจัดการ แห่งประเทศไทย เมื่อเดือนพฤษภาคม 2551

IR Contact

kessuda@snpfood.com 02-785-4000

Email Alerts

Subscribe