บริษัทฯ มีการจัดกิจกรรมทั้งในและนอกองค์กร
กลับ29 มิถุนายน 2554

บริษัทฯ มีการจัดกิจกรรมทั้งในและนอกองค์กร อาทิ การบริจาค สิ่งของ ผลิตภัณฑ์ และ เงิน ให้กับหน่วยงาน และองค์กรต่าง ๆ ที่ต้องการความช่วยเหลือ การจัดคอนเสิร์ตการกุศล เพื่อนำรายได้มอบให้กับมูลนิธิต่าง ๆ การจัดหลักสูตรอบรมวิปัสสนา ที่บ้านไรวา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี สำหรับพนักงานและบุคคลภายนอก เพื่อให้มีสติและปัญญาพัฒนาตนเป็นคนดี ดำรงชีวิตได้อย่างเป็นสุขในสังคม การจัดกิจกรรมประกวดวาดภาพระบายสีสร้างสรรค์ ระดับเยาวชน เพื่อมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียน นักศึกษา เป็นทางเลือกให้เยาวชนกล้าคิด กล้าแสดงออกในทางที่ควร การจัดกิจกรรมแข่งขันกอล์ฟเยาวชน เพื่อให้เยาวชน ฝึกฝนฝีมือเพื่อเป็นนักกีฬาระดับชาติในอนาคต และการจัดกิจกรรม S&P Jak-ka-Jee Happy Bakery เพื่อแนะนำการทำเค้ก สาธิตการแต่งหน้าเค้ก และให้ เด็ก ๆ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ได้แต่งหน้าเค้กด้วยแยม จากความคิดสร้างสรรค์ และจินตนาการของเด็ก เป็นต้น

IR Contact

kessuda@snpfood.com 02-785-4000

Email Alerts

Subscribe