บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน) ร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต
กลับ03 ตุลาคม 2556

ประเวศวุฒิ ไรวา (ที่สองจากซ้าย) กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท เอสแอนด์พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน)  พร้อม ปรมา ไรวา (ซ้ายสุด) รับมอบประกาศนียบัตรรับรองบริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน) เป็นสมาชิกของแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต โดยมี ดร.บัณฑิต นิจถาวร (ที่สองจากขวา) กรรมการผู้จัดการสมาคมส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย และ รพี สุจริตกุล (ขวาสุด) ที่ปรึกษา  โครงการฯ เป็นประธานมอบ เมื่อเร็วๆ นี้

IR Contact

kessuda@snpfood.com 02-785-4000

Email Alerts

Subscribe