บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน) มอบเงินสบทบทุนมูลนิธิอนุรักษ์พระราชวังพญาไท
กลับ03 ตุลาคม 2556

คุณภัทรา ศิลาอ่อน ประธานกรรมการ (ที่สองจากขวา) พร้อมด้วย ม.ล. ลือศักดิ์ จักรพันธุ์ผู้อำนวยการเทคโนโลยีสารสนเทศ (ขวาสุด) บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน) มอบเงินจำนวน 1,000,000 บาท เพื่อบูรณะซ่อมแซมพระราชวังพญาไท ซึ่งเป็นสถานที่เก่าแก่ที่สร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 5 โดยมี พล.ท. ธำรงรัตน์ แก้วกาญจน์ ประธานมูลนิธิพระราชวังพญาไท (ที่สองจากซ้าย) และ พล.ท. กฤษฎา ดวงอุไร กรรมการเลขานุการมูลนิธิพระราชวังพญาไท และ ผอ. ศูนย์การแพทย์ รพ. พระมงกุฎเกล้า (ซ้ายสุด) เป็นผู้รับมอบ เมื่อเร็วๆ นี้

IR Contact

kessuda@snpfood.com 02-785-4000

Email Alerts

Subscribe